Search Show Menu
Home Latest News Menu
Novosti

Drama je završena? Državni Zavod za Intelektualno Vlasništvo dao odgovor na slučaj "reunion"

"Isključivo pravo korištenja žiga, pa tako i riječi koja je registrirana kao žig, nije apsolutno..."

  • Mixmag Adria
  • 22 September 2017
Drama je završena? Državni Zavod za Intelektualno Vlasništvo dao odgovor na slučaj "reunion"

Nakon što je 20. rujna zagrebački DJ i radio voditelj Yesh objavio status o problemu kojeg je imao s korištenjem riječi "reunion" u opisu događaja Fat Gold, brojni online mediji su popratili post zbog trenutno više od tisuću lajkova, 115 shareova, brojnih komentara i općem kaosu na facebook komentarima, statusima i debatama.

"Dogodila se poprilična medijska trakavica van svih očekivanja po pitanju, kako su ga neki nazvali "slučaja reunion / žig" pa budući da bi moglo sve skupa interesirati što se zapravo može, a što ne može prenosim odgovor DZIV-a na moj upit o tome" - napisao je Yesh na novom Facebook statusu i prenio odgovor u cijelosti:

"Poštovani,

U odgovor na Vaš upit vezan za navode oko registriranog žiga gospodina Turčina a koji sadrži pojam „REUNION“ odgovaramo kako slijedi.

Primarna svrha zaštite žiga je zaštita razlikovne oznake proizvoda ili usluga koju određena osoba nudi na tržištu u odnosu na iste ili slične proizvoda/usluge konkurenata na tržištu, a žig se može registrirati i kao verbalni (odnosno žig koji se sastoji od jedne riječi koja ima određeno značenje).

Monopol (točnije, isključivo pravo) korištenja žiga, pa tako i riječi koja je registrirana kao žig, nije apsolutan odnosno uvijek je vezan u odnosu na proizvode ili usluge koje se štite dotičnim žigom i, između ostaloga, ograničen je odredbama Zakona o žigu kojima je propisano da žig ne daje nositelju pravo zabraniti uporabu u trgovačkom prometu podataka koji se odnose na karakteristike proizvoda ili usluga kao što su vrsta, vrijednost, kakvoća i sl. (članak 10. stavak 1. Zakona o žigu).

Sporni žig „REUNION“ registriran je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo za veći broj proizvoda i usluga (iz klasa 35, 38, 39, 41 i 45 međunarodne klasifikacije), između ostaloga i za usluge organiziranje koncerata, sukladno provedenom propisanom postupku i nakon što u zakonskom roku od tri mjeseca po javnoj objavi prijave za registraciju nije od moguće zainteresirane strane uložen prigovor ili mišljenje treće strane na registraciju ovog žiga. Također ukazujemo da bi se korištenje pojma „REUNION“ u distinktivnim sloganima ili složenicama, a koji koriste drugi organizatori koncerata na tržištu, smatralo dozvoljenim ako služi svrsi opisa događaja.

Ukazujemo da Zakon o žigu propisuje mogućnost podnošenja zahtjeva za proglašenja žiga ništavim, između ostaloga i na zahtjev zainteresirane osobe ako ona smatra da registrirani žig opisuje bitne karakteristike proizvoda/usluga koji se štite takvim žigom ili se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi."

Nadamo se da je sada sve jasno.

Load the next article...
Loading...
Loading...