Search Menu
Home Latest News Menu
Novosti

HGU DJ Sekcija objavila priopćenje za javnost vezano za DJ licence

Izmjena pravilnika o privremenom umnožavanju i reproduciranju glazbenih djela za potrebe DJ-eva (tzv. DJ licencama)

  • Mixmag Adria
  • 2 January 2019
HGU DJ Sekcija objavila priopćenje za javnost vezano za DJ licence

Donosimo vam priopćenje za javnost HGU DJ Sekcije oko ZAMP licenci i novim uvjetima za 2019.

Podsjetimo, HGU DJ sekcija je programsko-interesna grupa unutar HGU-a, krovne organizacije glazbenika u Hrvatskoj koja broji preko 6000 članova. Sekcije unutar HGU-a su svojevrsne pod-udruge, u koje se glazbenici grupiraju, ovisno o glazbenim pravcima kojima pripadaju ili nekim drugim zajedničkim interesima. Sve takve sekcije pa tako i ova naša mogu samostalno organizirati svoje aktivnosti, a mogu i predlagati ili se uključiti u neke srodne projekte, uz odobrenje nadležnih tijela HGU-a. Znakovito je da je upravo HGU DJ sekcija danas jedino udruženje koje okuplja i predstavlja DJ-e u Hrvatskoj. Među članovima HGU-a nalazi se oko 400 DJ-a koji imaju jednaka prava kao i svi ostali članovi pa zapravo možemo reći kako je HGU prva glazbena udruga u Hrvatskoj koja je prihvatila DJ-e i pružila im priliku da budu dio jedne velike glazbene obitelji. Pritom ne mislim na autore elektroničke glazbe čija prava štiti HDS-a, već isključivo na DJ-e koji nastupaju reproducirajući glazbena djela.

Više o HGU DJ Sekciji saznajte ovdje.

U nastavku u cijelosti prenosimo pripćenje za javnost.

HGU DJ SEKCIJA

Priopćenje za javnost vezano uz izmjene pravilnika HDS-a o privremenom umnožavanju i reproduciranju glazbenih djela za potrebe DJ (tzv. DJ licencama)

Poštovana hrvatska DJ zajednico,

01.01.2019. na snagu je stupio izmijenjeni pravilnik o DJ licencama za 2019. godinu koji je rezultat cijelogodišnjih pregovora HGU DJ sekcije i HDS ZAMP-a. Unatoč tome što su naši prijedlozi izmjena i dopuna samo djelomično prihvaćeni, a s obzirom da smo sudjelovali u kreiranju konačnog prijedloga pravilnika, ovim vas putem obavještavamo o najznačajnijim promjenama koje donosi novi pravilnik.

TARIFNI MODELI

Prije svega, želimo se očitovati o našim inicijalnim prijedlozima o kojima smo razgovarali u 6 krugova pregovora, a u kojima je i dio vas sudjelovao, odgovarajući na naše ankete koje su, po prvi put, dale okvirne statističke podatke o djelatnosti DJ-eva u Hrvatskoj. Temeljem analize anketa i naših prijašnjih istraživanja, formirali smo nekoliko modela kategorizacije i tarifa u licenciranju DJ, ponajviše vodeći računa o tome da se DJ-evima kreativcima i glazbenim istraživačima (konkretno DJ-evima elektroničke glazbe) na neki način prizna njihov status umjetnika. Tome u prilog idu i podaci o legalno kupljenoj glazbi, odnosno njihov omjer u odnosu na količinu piratske glazbe koja se pojavljuje u nekim drugim kategorijama. Nažalost, naša nastojanja o više tarifnih modela nisu urodila plodom, stoga tarife za 2019. izgledaju ovako:

Godišnja DJ licenca valjanosti od datuma uplate do istog datuma iduće god: 1.700kn s PDV-om
Godišnja DJ licenca valjanosti do isteka kalendarske godine: 1.530kn s PDV-om
Dnevn
a DJ licenca: 500kn s PDV-om

Iz navedenog je vidljivo da je uvedena tzv. Klizna godišnja licenca koja vrijedi od datuma uplate do istog datuma naredne godine. Dostupna je i dosadašnja varijanta godišnje licence koja vrijedi do kraja kalendarske godine uz popust od 10% u odnosu na ''kliznu''.

MASTER & LIVE LICENCE

Novim pravilnikom definiran je i način dobivanja tzv. Master & Live licence po nultoj stopi na koju imaju pravo svi DJ-evi koji u svojim nastupima koriste isključivo originalna izdanja bez umnožavanja, odnosno oni koji izvode vlastita autorska djela.

Master & Live licenca izdaje se u formi DJ iskaznice sa obaveznom fotografijom nositelja licence, i traje od datuma izdavanja licence do istog datuma sljedeće kalendarske godine.

Master & Live licenca izdaje se nakon ispunjenog i poslanog obrasca za izdavanje Master & Live licence zajedno sa potrebnim prilozima. HDS prosljeđuje zahtjev HGU DJ Sekciji koja daje svoje stručno mišljenje u formi potvrde ili odbija podneseni zahtjev.

DJ sa pribavljenom "Master & Live licencom“ dužan je HDS-u prijaviti sve svoje DJ nastupe i to najkasnije 3 dana prije održavanja nastupa. U slučaju odgode prijavljenog nastupa, DJ je dužan obavijestiti HDS o odgodi nastupa.

POPUSTI ZA ČLANOVE HGU-a

U okvirima novog pravilnika dogovoreni su i minimalni popusti za članove HGU-a, odnosno HGU DJ sekcije, na koju imaju pravo svi članovi koji su regulirali članarinu u tekućoj godini, odnosno onoj godini za koju pribavljaju DJ licencu.

Popust za članove HGU-a utvrđuje se ovisno o broju licenciranih članova u prethodnoj godini i to na način:

5% popusta za do 150 licenciranih članova
7,5 % popusta za od 151 do 300 licenciranih članova
10 % popusta za više od 300 licenciranih članova

HDS WEB SHOP

Jedan od noviteta koji će biti dostupni na stranicama HDS-a je i mogućnost pribavljanja DJ licence putem novog web shopa. Ovim putem licenca će se moći uplatiti putem kreditne kartice u jednom ili više obroka, ovisno o tipu kreditne kartice koja ne mora nužno biti izdana na ime nositelja DJ licence.

ZAKLJUČAK

Unatoč tome što prijedlozi HGU DJ sekcije o više tarifnih modela na kraju nisu usvojeni, pozdravljamo ove izmjene i nastavljamo raditi na novim idejama i modelima za 2020.

Neki od ''work in progress'' modela temelje se na formiranju posebnog fonda od prihoda DJ licenci unutar HDS-a za kojeg bi se krajem svake godine raspisao natječaj o subvencioniranju jednog dijela troška za licencu. Pravo na takvo subvencioniranje imali bi DJ-i koji bi zadovoljili određene kriterije, no o tome više tijekom 2019.

Druga ''sporna'' točka je i sama stopa PDV-a na licenciranje koje je, po svojoj definiciji, prilično neodređena kategorija u hrvatskom poreznom sustavu i svakako pitanje vrijedno dodatnog istraživanja.

Toliko za sada i svako dobro povodom blagdana želi vam

HGU DJ SEKCIJA

Load the next article
Loading...
Loading...