Search Show Menu
Home Latest News Menu
Novosti

Nova i uzbudljiva saznanja o liječenju PTSP-a s MDMA

Više od polovice testiranih prijavilo je pozitivne efekte

  • Mixmag Adria
  • 3 May 2017
Nova i uzbudljiva saznanja o liječenju PTSP-a s MDMA

Znanstvenici iz neprofitne kalifornijske udruge Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), predstavili su prošlog tjedna uzbudljiva saznanja na Psychedelic Science 2017 konferenciji u Oaklandu.

Prema kliničkim istraživanjima koja je provela MAPS i koja su uključivala liječenje 107 pacijenata s PTSP-om, kombinacija MDMA i vođenje kroz nju od profesionalca za mentalno zdravlje, pokazala se kao značajno efektivna u reduciranju stanja karakterističnih za PTSP, poput anksioznosti.

Godinu dana nakon liječenja, svi pacijenti koji su bili podvrgnuti dvjema ili trima terapijama MDMA su provjereni, a 67% njih je prijavilo kako više nemaju simptome PTSP-a, dok je 23% sudionika placebo grupe prijavilo iste rezultate.

Rezultati su vrlo uzbudljivi za MAPS, ali potencijalno i za širu zajednicu PTSP pacijenata. Prošle godine je FDA (US Food and Drug Administration) revidirala rezultate druge faze testiranja te ohrabrila organizaciju da nastavi s istraživanjem i krene u treću fazu.

Cilj MAPS organizacije je dovesti veći broj pacijenata za treću fazu, do 300 njih, a organizacija je prošlog mjeseca dobila i velikodušnih pet milijuna dolara donacije od američkog proizvođača sapuna, Dr. Bronners.

Load the next article...
Loading...
Loading...