Search Menu
Home Latest News Menu
Novosti

Otvorene su prijave za nagradu Ambasador 2018. godine

Treća dodjela uz veći odaziv struke i brojne promjene

  • Mixmag Adria
  • 19 September 2018
Otvorene su prijave za nagradu Ambasador 2018. godine

Nagrada Ambasador 2018. u trećem izdanju dolazi kao presjek najboljih projekata koji su obilježili proteklih godinu dana na hrvatskoj elektroničkoj sceni.

U obzir će se uzimati projekti nastali u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018.

Nagrada Ambasador 2018. sklapa sporazum o suradnji sa HGU DJ sekcijom s ciljem aktivnijeg uključivanja struke u sam proces izrada kategorija, pravilnika, kriterija pri nominiranju i formiranju stručne radne skupine od oko 50 profesionalaca sa elektroničke scene koji će sudjelovati u prvoj fazi izbora - prednominacijama te potom i glasovati u kategorijama nagrada struke. HGU DJ sekcija sudjeluje u nadzoru svih faza procesa, od formiranja stručne radne skupine, do sastavljanja nominacija, pregleda glasovanja, te proglašenja pobjednika.

Mijenja se i sustav sastavljanja prednominacija i nominacija, broj kategorija, utvrđena su nova pravila i kriteriji prema kojima će stručna radna skupina popunjavati prednominacijske liste. U samoj obradi podataka, pregledavanju i brojanju glasova sudjelovat će peteročlani Nadzorni odbor.

Organizator treće dodjele nagrada Ambasador 2018. otvorio je javne prijave projekata, programa, udruga i izvođača koje će trajati sve do 30. rujna u 23.59h.

Ove godine uz najavljene brojne promjene i veći odaziv struke, Ambasador će brojiti 25 kategorija uz posebnu napomenu kako je moguće da se nakon slaganja nominacija taj broj i smanji ukoliko u određenim kategorijama ne bude dovoljno kvalitetnih i konkurentnih projekata.

Novost ove godine je i "Nagrada za udruge koje razvijaju i promiču scenu", a važno je istaknuti kako će se isključivo u ovoj kategoriji nominacije slagati samo od onih Udruga koje se prijave putem linka na dnu ovog članka.

KATEGORIJE
Ove godine planirano je ukupno 25 kategorija i to 17 nagrada publike i 8 nagrada struke. Iznimka je jedna kategorija u kojoj će nagradu dodjeljivati i publika i struka. Postoji mogućnost da se neke kategorije spoje ili ukinu nakon prednominacija, odnosno u slučaju malog broja kandidata.

STRUČNA RADNA SKUPINA
Stručnu radnu skupinu tvori oko 50 profesionalaca iz elektroničke glazbene industrije sa višegodišnjim iskustvom i zapaženim rezultatima na sceni koje predlaže organizator nagrade Ambasador i HGU DJ sekcija, a uključeni su DJ-evi, producenti, promotori, organizatori festivala, vlasnici izdavačkih kuća, klubova, radijski voditelji, PR-ovci, novinari, itd. Stručna radna skupina sudjeluje u popunjavanju prednominacijskih lista, a zatim i u procesu glasovanja u kategorijama nagrade struke.

Popis osoba koji su ove godine bili uključeni u stručnu radnu skupinu ostaje tajan sve do same dodjele nagrada, nakon čega će biti objavljen na stranicama www.ambasador.hr .

NADZORNI ODBOR
Poseban nadzorni odbor sudjelovat će u formiranju nominacija na temelju prednominacija, nadgledati i zbrajati glasove struke i publike. Odbor čine 2 člana HGU DJ sekcije, 2 člana iz organizacije nagrade Ambasador i jedan nezavisni član.

OBJAVA NOMINACIJA I GLASOVANJE
Objava nominacija i javno glasovanje publike počinje 16. listopada, a završava 6. studenoga. Glasovanje struke je tajno. Treće izdanje odnosno javna objava pobjednika i uručenje nagrada Ambasador uz svečanu dodjelu održat će se na službenoj manifestaciji 22. studenog u Zagrebu.

TIMELINE
17.09. Prijave projekata putem online obrasca na www.ambasador.hr
30.09. Završetak javnih prijava projekata
01.10. Slanje praznih prednominacijskih lista stručnoj radnoj skupini
10.10. Završni rok za predaju prednominacijskih lista
11.10. Popunjavanje kategorija - nominiranje
17.10. Objava nominacija - početak glasovanja (nagrade struke i publike)
06.11. Završetak online glasovanja
07.11. Početak prebrojavanja glasova
20.11. Svečana manifestacija i uručenje nagrada

Posjetite Ambasador.hr i upoznajte se sa ovogodišnjim pravilima, kategorijama, kriterijima, procesima nominacija, a onda možete pristupiti i PRIJAVI PROJEKTA (programi, Udruge, izvođači i svi koji su kvalitetno radili na sceni posljednjih 12 mjeseci).

Load the next article
Loading...
Loading...