Search Show Menu
Home Latest News Menu
Novosti

U Hrvatskoj je upotreba kokaina u porastu, ali marihuana je još uvijek na prvom mjestu

Stiglo je najnovije izvješće Agencije EU-a za droge (EMCDDA)

  • Mixmag Adria
  • 13 June 2018
U Hrvatskoj je upotreba kokaina u porastu, ali marihuana je još uvijek na prvom mjestu

Potrošnja kokaina, najskuplje droge u Zagrebu, raste više nego ikad prije. Pokazala je to analiza otpadnih voda u glavnom gradu u kojima plovi više kokaina nego ikad prije.

No nije samo tako u Hrvatskoj, nego i u ostatku Europe. U najnovijem izvješću Agencije EU-a za droge (EMCDDA) navodi se da je dostupnost droga općenito velika i čini se da se u nekim područjima povećava. Posljednji podaci pokazuju da je u Europi (28 država članica EU-a, Turska i Norveška) 2016. zabilježeno više od 1 milijun zapljena nedopuštenih droga. Više od 92 milijuna odraslih u EU-u (15 – 64 godine) probalo je tijekom života nedopuštenu drogu te se procjenjuje da je 2016. godine 1,3 milijuna ljudi liječeno zbog uporabe nedopuštenih droga.

- Primjećujemo da je proizvodnja i dostupnost droge u Europi trenutačno povećana. Osim toga, nezakonito tržište droga vrlo je dinamično i prilagodljivo te je stoga opasnije. Ako želimo biti korak ispred, moramo uložiti napore u jačanje otpornosti i brzine reagiranja, osobito zbog sve veće važnosti internetskog tržišta i razvoja novih vrsta droga. Kada krajem godine na snagu stupe nova pravila o novim psihoaktivnim tvarima, Europa će raspolagati dodatnim, snažnijim alatima za u činkovitije suočavanje s tim izazovima i bolju zaštitu europskih građana od opasnih droga - kaže Dimitris Avramopoulos, povjerenik EU-a za migracije, unutarnje poslove i građanstvo.

Kokain je najčešće upotrebljavan nezakoniti stimulans u Europi. Otprilike 2,3 milijuna mladih (15 – 34 godine) konzumiralo je kokain u posljednjih godinu dana. U kontekstu porasta uzgoja koke i proizvodnje kokaina u Latinskoj Americi, posljednjom se analizom potvrđuje da se europsko tržište kokaina širi te postoje pokazatelji koji upućuju na to da je droga dostupnija u većem broju zemalja.

- Prošla godina je bila rekordna godina po proizvodnji kokaina primjerice u Kolumbiji kao najvećem svjetskom proizvođaču kokaina što će se na neki način uvijek reflektirati i na europsko tržište. Zadnjih nekoliko godina je vidljivo da da je kokain koji dolazi na europsko tržište sve čišći, sve kvalitetniji, da ga sve više ima i sve to prati i lagani pad cijena - kazao je Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH za RTL.

Da je kokain sve popularniji otkrila je analiza otpadnih voda iz pročišćivača u Zagrebu. U ožujku prošle godine prikupljeno je sedam uzoraka vode tijekom sedam dana, a svaki od njih analizirao se u laboratoriju na Institutu Ruđer Bošković.

- Uzorak otpadne vode koji smo prikupili, pojednostavljeno rečeno, vrlo razrijeđeni uzorak urina cjelokupne populacije priključene na taj uređaj. Posebna prednost ovog pristupa je da rezultati koje dobivamo zapravo nam govore o potrošnji doga u praktički realnom vremenu - rekla je Senka Terzić, voditeljica laboratorija za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva.

Na razini gradova nedavnim je ispitivanjem ostataka droga u gradskim otpadnim vodama otkriveno da je od 2015. do 2017. došlo do porasta ostataka kokaina u 26 od 30 gradova za koje su zabilježeni podaci za to razdoblje. Najviše su razine zabilježene u gradovima u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, a niže razine u gradovima istočne Europe u kojima su provedena ispitivanja.

Konkretno, kokaina je najviše u Barceloni gdje se dnevno potroši čak 965 miligrama na tisuću stanovnika. U Velikoj Britaniji, u Bristolu 755 miligrama dok u Zagrebu tisuću ljudi dnevno potroši 216 miligrama. A europski grad s najmanje kokaina je finski Turku sa samo 4,7 miligrama.

Raste i broj ovisnika koji idu na liječenje.

U posljednjem izvješću vidljiv je porast broja osoba koje se prvi put prijavljuju za specijalizirano liječenje povezano s kokainom. U 2016. godini 30.300 osoba prvi je put započelo liječenje zbog problema povezanih s ovom drogom, što je za petinu više nego u 2014. U 2016. godini specijaliziranom liječenju zbog problema povezanih s kokainom pristupilo je ukupno više od 67.000 osoba.

Poseban problem predstavlja otprilike 8300 osoba koje su u 2016. započele liječenje zbog primarne uporabe crack kokaina. Nadalje, kokain je 2016. bio druga najčešće prijavljivana droga u hitnim bolničkim slučajevima povezanima s drogom u mreži od 19 nadležnih bolnica.

Iako je cijena kokaina ostala stabilna, čistoća kokaina koji se prodaje na ulici dosegla je najvišu razinu u ovom desetljeću u 2016. Broj zapljena kokaina također je porastao. U EU-u je u 2016. zabilježeno otprilike 98.000 zapljena droge (90.000 u 2015.), što čini ukupno 70,9 tona.

Prošle godine naša policija je imala 11.123 zapljene. Zbog droge u džepovima, stanovima i automobilima više od devet tisuća ljudi zaradilo je prekršajne prijave, a još 2500 i kaznene prijave. Droga se više ne kupuje samo na ulici.

I u Hrvatskoj je sve raširenije virtualno tržište.

- Budući da smatraju da je takav način trgovine na neki način za njih povoljniji jer dobiju kvalitetniju robu, a opet se ne izlažu nekakvim rizicima da budu opljačkani, prevareni itd - kaže ravnatelj Ureda za suzbijanje zloporabe droga Vlade RH, Željko Petković.

Sumnjive tvari testiraju se i u laboratoriju na Zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar. Besplatno i anonimno. Uglavnom ih donose zabrinuti roditelji, a trend je i ovdje isti. Martina Bago iz službe za znanost i nastavu Instituta kaže kako je u proteklih godinu dana prikupljeno 60 uzoraka od kojih je otprilike pola bilo pozitivno.

Najčešće se radilo o THC-u, amfetaminu i kokainu.

Zadnje izvješće EMCDDA pokazuje da je kanabis i dalje najraširenija nedopuštena droga u Europi, a njegova je premoć očita iz podataka o prevalenciji, kaznenim djelima zlouporabe droga, zapljenama i novim zahtjevima za liječenje.

Otprilike 17,2 milijuna mladih Europljana (15 – 34 godine) upotrebljavalo je kanabis tijekom prošle godine, a otprilike 1 % odraslih Europljana (15 – 64 godine) upotrebljava kanabis svaki ili gotovo svaki dan (28 država članica EU-a).

Više od tri četvrtine (77 %) 800.000 kaznenih djela uporabe ili posjedovanja droge prijavljenih u EU-u u 2016. za koje je poznata primarna droga uporabe odnosilo se na kanabis. To je ujedno droga koja se najčešće zapljenjuje. U EU-u je 2016. prijavljeno 763. 000 zapljena proizvoda od kanabisa.

Zbog kanabisa je liječenje ovisnosti o drogama započeo najveći udio novih korisnika (45 %). Broj osoba koje prvi put započinju liječenje zbog problema povezanih s kanabisom porastao je sa 43.000 u 2006. na 75.000 u 2016. u 25 zemalja za koje su zabilježeni podaci za obje godine.

Izvor: 24 Sata

Load the next article...
Loading...
Loading...